Projekt bez ryzyka? No to M_o_R – Management of Risk.

Ślepy to widział, głuchy to słyszał „Jeżeli coś może się nie udać, to się nie uda” znane powszechnie "Prawo Murphy'ego". Sprawdziło się już nie raz . Planując projekt musimy się zmierzyć z ryzykiem, które za nim stoi. Im wcześniej określimy możliwe ryzyka, tym łatwiej będzie można je skontrolować i odpowiednio nimi zarządzić.