Zmienne projektu – czyli rzecz o tym, co można negocjować.

Realizacja projektów odbywa się w świecie ograniczeń. Każdy projekt ograniczony jest trzema elementami:

Więcej ludzi było w kosmosie niż jest posiadaczy niektórych certyfikatów!!!

Już ponad 316 tysięcy Scrum Masterów na świecie.