Zmienne projektu – czyli rzecz o tym, co można negocjować.

Realizacja projektów odbywa się w świecie ograniczeń. Każdy projekt ograniczony jest trzema elementami: