Projekt bez ryzyka? No to M_o_R – Management of Risk.

nature water eyes pond
Photo by Pixabay on Pexels.com

Ślepy to widział, głuchy to słyszał

„Jeżeli coś może się nie udać, to się nie uda” znane powszechnie „Prawo Murphy’ego”.

Sprawdziło się już nie raz .

Planując projekt musimy się zmierzyć z ryzykiem, które za nim stoi.

Im wcześniej określimy możliwe ryzyka, tym łatwiej będzie można je skontrolować i odpowiednio nimi zarządzić.

Jak definiujemy ryzyko?

RYZYKO: „ Niepewne zdarzenie lub zbiór niepewnych zdarzeń, które jeżeli by zaszły to wpłyną na osiągalność celów”.

Jak mierzymy ryzyko?

Najlepiej opisać  to wzorem:

PRAWDOPODOBIEŃSTWO  X  WPŁYW

„ Prawdopodobieństwo materializacji przewidywanego zagrożenia lub okazji oraz stopnia ich ewentualnego wpływu na cel.”

Jeżeli ryzykiem jest niepewne zdarzenie, to nie możemy pominąć faktu, że wyróżniamy ryzyka, które mają pozytywny i negatywny wpływ na cele:

Zagrożenie – niepewne zdarzenie, które może mieć negatywny wpływ na cele

Okazje – niepewne zdarzenie, które może mieć pozytywny wpływ na cele

Różne metodyki zarządzania projektami opisują sposoby podejścia do ryzyka.

M_o_R czyli „Management of Risk”  – to  rozbudowany framework do zarządzania ryzykiem, który przybliża najpopularniejsze techniki i narzędzia. Pozwala nabyć umiejętności zarządzania ryzykiem w sposób kontrolowany i zorganizowany. M_o_R opiera się na standardzie zarządzania ryzykiem ISO31000:2009.  To, co fajne w tej „metodyce” to fakt, że ma charakter zaleceń a nie nakazów. Pozwala to organizacjom chcącycm świadomie zarządzać ryzykiem na wypracowanie własnej polityki, strategii i planów dostosowanych do ich potrzeb.

M_o_R określa 4 kroki niezbędne do efektywnego  zarządzania ryzykiem:

 1. Zidentyfikowane ryzyka.
 2. Ocena ryzyka.
 3. Planowanie reakcji na ryzyko.
 4. Wdrażanie czyli zapewnienie, że zaplanowane reakcje będą przeprowadzone.

 

Dla każdego kroku M_o_R określa punkty wejścia i wyjścia oraz narzędzia, które pozwolą zarządzać ryzykiem.

Metodyka ta została osadzona na  8 pryncypiach.

 1. Zgodność z celami.

Zarządzanie ryzykiem powinno uwzględniać zmienność organizacji i konieczność  dostosowania się do niej. W szczególności wielkość ryzyka jakie organizacja jest gotowa zaakceptować. Zarządzanie powinno być adekwatne do celów.

Dlatego też wyróżniamy dwa rodzaje ryzyka:

 • Ryzyko tolerowane – tzw. apetyt na ryzyko będący maksymalną wielkością ryzyka jakie jesteśmy w stanie zaakceptować.
 • Ryzyko dopuszczalne – czyli maksymalną wielkość ryzyka jaką organizacja może przyjąć.

 

 1. Dostosowanie do kontekstu.

 

Zarządzanie ryzykiem musi być dostosowane do bieżącego kontekstu:

 • Zewnętrznego – regulacje prawne, rynki, lokalizacja
 • Wewnętrznego – relacje między interesariuszami, kultura organizacyjna.

Kontekst jest pierwszym źródłem ryzyka.

 

 1. Angażowanie interesariuszy.

 

Interesariusze czynnie włączani zostają w ocenę ryzyka. Przyjmują odpowiedzialność za ryzyka oraz wspólnie z zespołem projektowym rozumieją zidentyfikowane ryzyko.

 1. Jasne reguły

To pryncypium określa, że zarządzanie ryzykiem musi być jasne, logiczne, uporządkowane i wewnętrznie spójne. Interesariusze powinni wiedzieć jak organizacja kontroluje i ocenia ryzyka.

 1. Wsparcie w procesie podejmowania decyzji.

Efektywne zarządzanie ryzykiem wymaga podejmowania decyzji, określenia i podziału ról , zakresów odpowiedzialności oraz odpowiedniego stopnia raportowania i zasad eskalacji.

Istotne, by kontrolować tolerancję na ryzyko – czyli  „poziom ekspozycji na ryzyko, który jeżeli zostanie przekroczony, to wyzwoli eskalację”.

 

 1. Ciągłe doskonalenie.

Zarządzanie ryzykiem zakłada zbieranie i wykorzystywanie historycznych informacji związanych z ocenianiem i kontrolą ryzyka. Ciągłe uczenie się i doskonalenie pozwala organizacji nie tracić zasobów przez popełnianie tych samych błędów.

 1. Wspierająca kultura.

Pryncypium to odnosi się do zarządzania ryzykiem na co dzień. Kultura według M_o_R jest rozumiana jako sposób załatwiania spraw w danej organizacji. Akceptuje się, że o ryzyku rozmawia się otwarcie bez strachu przed karą. Zarządzanie ryzykiem występuje we wszystkich częściach organizacji stając się rutynową działalnością. Poprzez takie działanie uzyskuje się pełnię korzyści oferowanych przez ten framework.

 1. Wymierne efekty.

Znaczenie ostatniego pryncypium można określić słowami „Lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Zastosowanie metodyki pozwala chronić wartość organizacji. Ważne, by za pomocą oferowanych przez M_o_R narzędzi ustalić proces pomiaru efektywności zarządzania ryzykiem.

 

Managment of Risk – można stosować zarówno w niewielkich firmach jak i w duży ustrukturyzowanych organizacjach.

Wdrożenie zarządzania ryzykiem pozwala między innymi na:

 

 • Opracowanie wspólnego języka i świadomości zarządzania ryzykiem w organizacji,
 • Usunięcie nieporozumień dotyczących ryzyka,
 • Wspieranie celów strategicznych,
 • Zwiększenie szans na przeprowadzenie zmian,
 • Redukuje marnotrawienie zasobów,
 • Stosowanie na wszystkich  poziomach zarządzania,
 • Poprawienie wydajności w stosunku do realizowanego celu…. i wiele, wiele więcej…

 

Parę słów o egzaminie.

Znajomości M_o_R  można zweryfikować na dwóch poziomach Foundation oraz Practicioner.

By podejść do practicionera, trzeba wykazać się znajomością tematu na poziomie foundation.

Egzamin:

Jest to test jednokrotnego wyboru.

Zestaw egzaminacyjny składa się z 75 pytań, z czego 5 pytań jest próbnych, nieuwzględnianych w ostatecznej punktacji.

Do zaliczenia wymagane jest  35 punktów na 70 możliwych, czyli magiczne 50%.

Polecam zaznajomienie się z M_o_R. Jest to szerokie ujęcie podejścia do ryzyka.

Poznane na szkoleniu narzędzia oraz proces z pewnością przydadzą się każdemu PM’owi.

Koszt kursu z egzaminem to około 2,300 zł.

Gdzie  znaleźć szkolenie.

Przykładowa Oferta

Osobiście odbyłem szkolenie w Altkomie. Polecam fachowość prowadzącego Szymona Pawłowskiego.

Drogie i Drodzy PM’owie do dzieła ryzyko czai się wszędzie  trzeba po prostu się z nim oswoić .

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s